Ing. Tomáš Pohanka - TP projekt

Služby

- projektování pozemních staveb

- novostavby, změny staveb, rekonstrukce

- rodinné domy

- bytové domy

- občanské stavby

- průmyslové objekty - zemědělské stavby, skladovací a výrobní haly, pivovary a minipivovary

- nízkoenergetické domy, pasivní domy

 

- stavebně-technické řešení, stavebně-konstrukční řešení, technická zařízení budov - vodovod, kanalizace, vytápění, plynovod, vzduchotechnika, přípojky inženýrských sítí

 

- stupeň projektové dokumentace

- architektonická studie, včetně vizualizace,

- dokuemntace pro územní řízení,

- dokumentace pro stavební povlení, ohlášení stavby,

- dokumentace pro provádění stavby,

- zadávací dokumentace (dokumentace pro výběr dodavatele)

- zeměření stávajícího stavu, pasport budovy

- skutečné provedení stavby

 

- inženýrské služby

- stanoviska dotčených orgánů státní správy

- vyjádření správců sítí

- zajištění uzemního rozhodnutí, stavebního povolení ...

 

- Průkaz eneregetické náročnosti

 

- Nová zelená úsporám

- Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

- Oblast podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Reference

- Rodinné domy

 

- Minipivovary

- Stavební úpravy bytových domů - zateplení obejktu, ŽB lodžie

- Zateplení občanských staveb - (dotace OP ŽP)

- Halové objekty

- Hangáry pro letadla

- Nová zelená úsporám - obblast A - rodinné domy, bytové domy

    - Nová zelená úsporám - obblast B - rodinné domy

 

Autorizace a oprávnění

- autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

- energetický specialista pro zpracovávání průkazu energetické náročnosti budov

 

 

 

Copyright (c) 2014 Tomáš Pohanka